بعد از داوری مقاله توسط مجله چه کنیم؟

🔴 آنهایی که تجربه ارسال مقاله دارند می دانند که بعد از داوری مقاله توسط مجله، ایمیلی دریافت می کنند که بسته به شرایط مقاله و مجله، با چند حالت روبرو می شوند.

حالت اول : ریجک در همان ابتدا که من اسم اینگونه ریجکت را می گذارم ریجکت داغ ! 🔥

در این حالت مقاله شما اصلا به داور ارسال نشده و ادیتور اصلی مجله در همان نگاه اول، تکلیف مقاله را یکسره کرده! که معمولا در همان روزهای نخستین بعد از ارسال مقاله پیش می آید.

حالت دوم : پذیرش قطعی ! اگر تکلیف پنج تا از مقاله های ارسالی شما اینگونه شد، مطمئن باشید جایزه نوبل در راه است !

حالت سوم : نیاز به اصلاحات جزئی دارد و البته هنوز ذکر نشده که پذیرفته شده است. در این حالت احتمال ریجکت هم داریم!

حالت چهار: نیاز به اصلاحات اساسی که درصد زیادی از نویسندگان مقالات با این حالت مواجه می شوند.

حالت پنجم: ریجکت کامل بعد از داوری که من به این گونه ریجکت ها می گویم ریجکت سرد ! 🌨

خب حالا برویم به سراغ اینکه اگر نامه داور را دریافت کردیم و مقاله ریجکت نشده بود و البته اصلاحات جزئی یا کلی خواسته بودند چکار کنیم؟

در همان ابتدای کار چند نکته مهم را باید رعایت کنید :

۱- آرامش خود را حفظ کنید!
۲- کامنت های داوران را بخوانید.
۳- از یکی دیگر از همکاران مقاله بخواهید که کامنت های داوران را بخواند.
۴- از یک نفر دیگر که در تیم همکاران مقاله نیست و ترجیحا هم رشته ای است بخواهید تا کامنت های داوران را بخواند. ( توضیحات بیشتر در آینده )
۵- یک استراحت یک روزه به خود بدهید.
۶- سپس در روز بعد، جدولی از کامنت های داوران تهیه کنید. البته با جزئیات کامل در مورد تمام مواردی که داوران ذکر کرده کردند، حتی موارد ساده !

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید