مجلات جعلی و هایجک شده

بسیاری از پژوهشگران به دلیل عدم تشخیص مجلات هایجک شده، مقالات خوب را از دست داده و به لحاظ مالی نیز متضرر می‌شوند.

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید