مجلات بی‌اعتبار چه ویژگی هایی دارند؟

در پاسخ باید گفت همان‌طور که نوشتن مقاله کار ساده‌ای نیست، انتشار مقاله هم نیاز به تحمل سختی دارد. باید وقت گذاشت و زحمت کشید. این که پژوهشگر راه ارتباطی دقیق برای انتشار اثرش را پیدا کند، خودش یکی از مراحل تولید مقاله است. مطمئناً راهکارهای قابل اتکایی برای شناسایی مجلات تقلبی وجود دارد. در ادامه پاره‌ای از آن‌ها برشمرده شده‌اند.

مجلات منتشرشده توسط وزرات علوم و وزارت بهداشت

📌شاید یکی از بهترین راهکارهای تشخیص مجله های قلابی مراجعه به فهرست مجلات منتشرشده توسط وزرات علوم و وزارت بهداشت باشد. این دو وزارتخانه در بازه‌های زمانی مشخص، فهرست مجله های معتبر را منتشر می‌کنند.

نشانی و دامِین مجلات

📌توجه به نشانی و دامِین مجلات و زمان ایجاد آن‌ها همچنین توجه به آدرس مجلات که مجله های جعلی گاهی با کم و زیاد کردن یک حرف وب‌سایتی مشابه ایجاد می‌کنند. اعتبار سایت مجله و دامین را در www.who.is می‌توان بررسی کرد. به مالک سایت مجله توجه کنید (مثلاً مالک یک مجله آمریکایی فردی ایرانی یا هندی باشد جای شک وجود دارد). سایت www.whatsmypr.net اعتبار سایت‌ها را نشان می‌دهد. هرچه عددی که نشان می‌دهد بزرگتر باشد اعتبار سایت بیشتر است.

📌اطلاعات مندرج در سایت مجلات نظیر «تماس با ما»، «آرشیو مجلات»، «درباره نشریه» و … توجه کنیم.

📌عدم انطباق تاریخ آرشیو با تاریخ راه‌اندازی مجله می‌تواند نشانی از مجلات قلابی باشد.

📌گاهی با بررسی مجله ها به خصوص با جستجوی نام آنها در گوگل میتوان اطلاعات خوبی کسب کرد.

📌مجله معتبر هیچ‌گاه راحت و بدون ویرایش، مقاله‌ای را چاپ نمی‌کنند.

اگر در مدت کوتاهی ایمیل پذیرش مقاله و درخواست هزینه از شما شد، تردید کنید.

📌از زمان ارسال مقاله تا دریافت پذیرش توسط مجلات جعلی معمولاً به‌طور غیرعادی کم است.

📌ارسال ایمیل از طرف یک مجله معتبر و درخواست چاپ مقاله‌تان در آن مجله، برای یک مجله معتبر تردیدبرانگیز است.

📌نبود تنوع در ملیت نویسندگان و یکنواختی ملیت اکثر نویسندگان می‌تواند نشان کم‌اعتبار بودن مجله باشد.

📌وجود تنوع موضوعی در مقالات مورد پذیرش توسط سایت یکی از شاخصه‌های آشکار شماری از مجلات تقلبی است.

📌نبود نظم و انسجام در چاپ مقالات  در هر شماره می‌تواند دلیلی برای تقلبی بودن مجله باشد.

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید