فصل اول – کلیات

بعد از چکیده، فصول اصلی شروع می شوند که صفحه اول آن با شماره گذاری ۲ خواهد بود، ولی بر روی صفحه اول فصل که نام فصل بر آن درج می شود، نوشته نمی شود.

فصل اول پایان نامه با عنوان «کلیات پژوهش» به معرفی پژوهش می پردازد. حداقل محورهایی که لازم است مطرح شود به شرح زیر است:

مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت انجام پژوهش و ضرورت تحقیق (توجیه لزوم انجام پژوهش)

اهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه)

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

بخش هایی از اطلاعاتی را که در فرم پیشنهاد پژوهش (پروپوزال) وجود دارد، مطابق با محورهای فوق بوده و مناسب برای فصل اول است، انتخاب و در جای خود درج کنید.

فراموش نکنید

که برخلاف پروپوزال که زمان افعال آینده اند، هنگام تدوین پایان نامه و رساله، زمان ها باید به صورت گذشته بیان شوند. در صورتی که در مرحله پروپوزال، محتوا، بخوبی تدوین شده باشد، معمولا در نگارش فصول اولیه مشکل جدی وجود نخواهد داشت. فقط مطالب جدیدی را که پس از تصویب پروپوزال یافته اید، باید به این بخش اضافه شود.

نحوه تنظیم مطالب در پایان نامه و رساله بسیار حائز اهمیت است. گاهی ملاحظه می شود که پژوهشگر مطالب مختلف را بدون تناسب و دلیل در کنار هم قرار می دهد. به عبارت دیگر، توالی منطقی مطالب رعایت نمی شود. بر این اساس، لازم است در سازماندهی مطالب و تیترهای اصلی و فرعی و پیکره اصلی متن دقت به عمل آید. کدگذاری عددی مطالب و استفاده از حروف الفبا دو شیوه غالب در مطرح ساختن مطالب گزارشات است. به عنوان مثال، در شیوه کدگذاری عددی، کد اصلی با شماره فصل شروع شده، تیترهای اصلی دارای شماره های بعدی بوده و به همبن ترتیب، می تواند زیر تیترهای فرعی شکل بگیرد.

لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید