رنکینگ دانشگاه های ایتالیا

 

جدول زیر بر اساس آخرین رتبه بندی انجام گرفته مربوط به دانشگاه های ایتالیا بر اساس مهمترین نشریات معتبر رتبه بندی در جهان یعنی QS ،Timesو Shanghai در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تهیه شده است:
(ویرایش ۱۳۹۶/۰۸/۱۵)

نام دانشگاه رتبه در

QS

رتبه در Times رتبه درShanghai
دانشگاه بلونیا

University of Bologna

۱۸۸ ۲۷۶ -۳۰۰ ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه ساپیینزای رم

Sapienza University of Rome

۲۱۵ ۳۰۱-۳۵۰ ۱۰۱-۱۵۰
دانشگاه پلی تکنیک میلان

Politecnico di Milano

۱۷۰ ۲۷۶-۳۰۰
دانشگاه میلان

University of Milano

۳۲۵  ۲۷۶-۳۰۰ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه پیزا

University of Pisa

 ۴۲۱-۴۳۰  ۳۰۱-۳۵۰ ۱۰۱-۱۵۰
 دانشگاه پادووا

University of Padua

۲۹۶ ۳۰۱-۳۵۰ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه تور ورگاتای رم

Università di Roma – Tor Vergata

۴۶۱-۴۷۰ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه ناپل

University of Naples-Federico II

۴۸۱-۴۹۰  – ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه فلورانس

University of Florence

۴۶۱-۴۷۰  ۳۵۱-۴۰۰  ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه پلی تکنیک تورین

Politecnico di Torino

۳۰۷  – ۴۰۱-۵۰۰
 دانشگاه پاویا

Università  degli Studi di Pavia

۵۵۱-۶۰۰ ۲۵۱-۲۷۵ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه کاتولیکا ساکرو کور

Università  Cattolica del Sacro Cuore

۴۸۱-۴۹۰  –
دانشگاه تورین

University of Turin

۵۰۱ ۲۲۶-۲۵۰ ۲۰۱-۳۰۰
دانشگاه ترنتو

University of Trento

۴۴۱-۴۵۰  ۲۰۱-۲۲۵
دانشگاه سیه نا

University of Siena

۸۰۱- ۱۰۰۰  –
دانشگاه بیکوکا

University of Milano- Bicocca

۶۵۱-۷۰۰ ۲۲۶-۲۵۰ ۴۰۱-۵۰۰
دانشگاه جنوا

University of Genoa

۷۵۰ -۷۰۱  – ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه پروجا

Perugia University

۷۵۱-۸۰۰  – ۳۰۱-۴۰۰
دانشگاه مودِنا

University of Modena

۷۰۱-۷۵۰  –
دانشگاه تریسته

University of Trieste

۷۰۱-۷۵۰ ۲۲۶-۲۵۰
دانشگاه برشا

University of Brescia

۷۵۱-۸۰۰  –
دانشگاه فوسکاری ونیز

Università  Ca’ Foscari Venezia

۷۰۱-۷۵۰  –
دانشگاه کاتانیا

Catania University

۸۰۱-۱۰۰۰  –
دانشگاه سوم رم

Università degli Studi Roma Tre

۷۵۱-۸۰۰  –
دانشگاه باری

University of Bari

 ۸۰۱-۱۰۰۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه وِرونا

Verona University

۸۰۱-۱۰۰۰  –
دانشگاه سالنتو

University of Salento

۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه فِرارا

University of Ferrara

۷۵۱-۸۰۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۴۰۱-۵۰۰
Universita Bocconi N/A
لطفا نظر خود را برای این نوشته به ما اعلام کنید

نظر دهید