IELTS
اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است. در سال پیش دو میلیون آزمون آیلتس برگزار شده است. شرکت در آزمون آیلتس راهگشای فرصت های ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

در این مقاله می خواهیم برای شما 8 روش موفقیت در آزمون آیلتس و اینکه در سر جلسه ی آزمون آیلتس باید به چه نکات مهمی باید توجه داشته باشید ، آموزش دهیم. حقایقی ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 1
اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است. در سال پیش دو میلیون آزمون آیلتس برگزار شده است. شرکت در آزمون آیلتس راهگشای فرصت های ...

اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

  یکی از الزامات بسیاری از دانشگاه های خارج از کشور برای بررسی درخواست پذیرش یک دانشجوی بین المللی شرط داشتن نمره آیلتس مناسب برای دوره ...