TOEFL
اضافه شده به لیست علاقه مندی هاحذف شده از لیست علاقه مندی ها 0

در این قسمت پست به پرسش های متداولی که در زمنیه ماهیت ساختار آزمون تافل وجود دارد پاسخ داده می شود. مطالبی که در قسمت toefl سایت وجود دارند می توانند به عنوان ...