آخرین تصویر از نقدینگی

[ad_1]

حجم نقدینگی در انتهای اسفند ۹۸ به ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۳/ ۳۱ درصدی در سال ۹۸ است. این رشد از تمام سال‌های دهه ۹۰ (به استثنای سال ۹۲) بالاتر بوده است. در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۸/ ۳۸ درصدی تحت‌تاثیر افزودن آمار برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آمار‌های پولی و بانکی کشور بود.

[ad_2]

Source link