آغاز تولید آزمایشی نخستین خودرو ایرانی در بهمن ماه ۹۹

[ad_1]

تولید آزمایشی نخستین خودرو ایرانی با ۵. ۹۲ درصد ساخت داخل ومشارکت قطعه سازان برتر وشرکت‌های دانش بنیان در بهمن ماه سال جاری آغاز می‌شود.

[ad_2]

Source link