آمار کرونا در ایران امروز ۲۹ مرداد ۹۹؛ شمار قربانیان کرونا در کشور از ۲۰هزار تن گذشت

[ad_1]

میزان استفاده از ماسک توسط مردم در مراکز خرید، اماکن عمومی، ادارات و بانک‌ها ۸۲ درصد، در وسایل نقلی درون شهری و برون شهری ۷۲ درصد است. همچنین میزان استفاده از ماسک توسط متصدیان شاغلان واحد‌های صنفی و صنعتی ۸۴ درصد است. میزان استفاده از ماسک توسط کارکنان ادارات و سازمان‌ها و بانک ۸۵ درصد است.

[ad_2]

Source link