آنچه که مشتری هدف قرار دادن?

[ad_1]

مشتری با هدف قرار دادن بخش مهمی از هر گونه تلاش های تجاری. در اینجا من تعریف مشتری هدف و نشان دادن جای خود را در یک نام تجاری به طور کلی مبارزات انتخاباتی.

تعریف مشتری هدف:

مشتری هدفو یا به سادگی هدف قرار دادناشاره به فروشنده یک محصول یا خدمت رفتن را از طریق مراحل به طور خاص و به وضوح پروفایل انواع مشتریان خواهد شد که به احتمال زیاد می خواهید برای خرید این محصول و یا خدمات.

مشخصات جامع از مشتری هدف گروه ممکن است شامل عواملی مانند موقعیت جغرافیایی و سطح درآمد سطح راحتی با سلام فن آوری, آیا آنها رانندگی خودرو, چه نوع موسیقی که گوش دادن به و/یا بسیاری از بسیاری دیگر. مهم این است که فروشنده با دقت اشاره کردن چه ویژگی های هستند مربوطه در مورد محصول و یا خدمات در نظر چگونه این ویژگی ممکن است تحت تاثیر قرار است که خرید آن است. که در آن نقطه, فروشنده می تواند اقدام به ساخت یک جامد مشخصات مورد نظر مشتری گروه یا بخش.

فروشندگان می تواند به تحقق سه مزایای مهم از در نظر گرفتن زمان به مشخصات خود را به مشتریان هدف. اولین آنها می تواند خیاط ویژگی های محصول و یا خدمات و حتی بیشتر دقیقا به نیازهای مشتری هدف بخش.

دوم اینکه آنها می توانند به طور خاص از تماس یا صحبت خود را به مشتریان هدف در مبارزات انتخاباتی آگهی خود را در نتیجه اجازه می دهد فروشنده به طور مستقیم دریافت توجه از افرادی که ممکن است در واقع می خواهم به خرید.

سوم مشتری هدف می توانید ذخیره کنید فروشنده مقدار زیادی از پول اجازه می دهد فروشنده به توسعه بیشتر هدایت و کارآمد مبارزات انتخاباتی آگهی. تنها با تماس با مردم در هدف مشتری بخش فروشنده می توانید استطاعت به خرید گران قیمت تلویزیون یا روزنامه قرار دادن و می توانید به جای قرار دادن بودجه تبلیغاتی به بیشتر متمرکز قطعات مانند پست مستقیم geo-هدفمند پرداخت برای هر کلیک (PPC) تبلیغاتی و انتخاب کردن در ایمیل مبارزات انتخاباتی.

هدف این است که یک گام مهم در یک نام تجاری به طور کلی مبارزات انتخاباتی. از نظر ترتیب و توالی آن باید رخ می دهد پس از این فروشنده دارای یک هویت نام تجاری اما قبل از تدوین ملموس تصویر, انجمن, ایجاد, پیام, و, آرم, تعیین کانال های تبلیغاتی و غیره. اگر انجام شده در اوایل به اندازه کافی در چرخه توسعه محصول نتایج مشتری هدف می توان به ریز لحن ویژگی های محصول یا خدمات تاثیر تلاش های بازاریابی و اطلاع رسانی به دیگر مشتری رو به مواد.

[ad_2]