آی بی ام اطلاعات سرور 8.X (DataStage): موازی ترانسفورماتور مرحله

[ad_1]

DataStage: آنچه که ترانسفورماتور ،

DataStage فراهم می کند چندین مرحله برای استخراج تحولات و بارگذاری داده ها به انبار داده ها یا data marts. مراحل طبقه بندی شده به طور کلی پایگاه داده, توسعه و Debug فایل پردازش زمان واقعی ، این مراحل را به فعال یا غیر فعال مرحله دسته بندی.

ترانسفورماتور مرحله یک مرحله پردازش.

این مرحله اجازه می دهد تا ما را به ایجاد تحولات به درخواست شما اطلاعات بر اساس داده قوانین کسب و کار.

می توانید آن را به یک ورودی و هر تعداد خروجی. آن را نیز می تواند یک رد پیوند است که طول می کشد هر ردیف شده نوشته شده به هر یک از خروجی لینک به دلیل نوشتن یک شکست و یا بیان ارزیابی شکست یا تهی دست زدن به رد.

ترانسفورماتور مرحله تقسیم شده است

1. لینک های منطقه

 • تعریف ستون تعریف
 • تعریف مرحله متغیرهای

2. فراداده منطقه

 • تعریف ستون ابرداده برای ورودی و خروجی

خروجی لینک کلیک کنید:

 1. تصویب برخی از داده ها را مستقیما از طریق ترانسفورماتور مرحله بدون تغییر
 2. تغییر اشتقاق با وارد کردن تبدیل بیان.
 3. مشخص کردن محدودیت های که کار بر روی تمام لینک های خروجی
 4. همچنین می توانید مشخص کنید محدودیت در غیر این صورت لینک است که یک لینک خروجی است که حمل تمام داده های خروجی بر روی لینک های دیگر است که ستون است که باید آشنا نیست معیار.

محدودیت آزادی بیان است که مشخص می کند معیار است که اطلاعات باید به دیدار قبل از آن منتقل می شود به خروجی لینک.

رد پیوند:

شما همچنین می توانید مشخص کنید لینک دیگری است که طول می کشد سطر که نوشته شود به هر گونه لینک های دیگر به دلیل نوشتن شکست و یا بیان ارزیابی شکست. این است که مشخص شده در خارج از این مرحله با اضافه کردن یک لینک و تبدیل آن به یک رد پیوند. همه این سوابق می شود که کاهش یافته است به دلیل تهی دست زدن نیز نوشته شود به رد پیوند.

اگر در زمان اجرا ستون تبلیغ فعال است و سپس ابرداده مورد نیاز نمی باشد برای خروجی.

پیدا کردن و جایگزین کردن قابلیت اجازه می دهد تا برای پیدا کردن رشته خاص در یک عبارت و یا جستجو برای نام ستون و یا پیدا کردن بیان خالی در بیان انواع.

تعریف خروجی ستون مشتقات:

 • با استفاده از کشیدن و رها کردن و یا کپی و چسباندن برای کپی کردن یک ورودی ستون به خروجی
 • ستون خودکار-در نظر گرفتن تسهیلات به صورت خودکار تنظیم ستون مشتق شده از خود را مطابق با ورودی ستون.

ستون-خودکار بازی

 1. را انتخاب کنید خروجی لینک که شما می خواهید برای مطابقت با ستون با لینک ورودی از لیست کشویی.
 2. مطابقت با نوع منطقه است.
  • محل match – این مجموعه ستون مشتقات به ورودی ستون لینک در معادل موقعیت.
  • نام بازی – خروجی مشتقات مجموعه بر اساس نام بازی.

محدودیت و در غیر این صورت / ورود به سیستم

محدودیت آزادی بیان است که مشخص می کند معیار است که اطلاعات باید به دیدار قبل از آن منتقل می شود به خروجی لینک.

 • کلیک کردن بر روی در غیر این صورت / ورود به سیستم پس زمینه یک تیک ظاهر می شود و خروج از محدودیت زمینه سفید. این را بگیر هر ردیف که موفق به ملاقات با محدودیت در تمام خروجی قبلی لینک کلیک کنید.
 • کلیک کردن بر روی در غیر این صورت / ورود به میدان خواهد شد در نتیجه تعداد سطر های نوشته شده به این لینک (که ردیف که برآورده محدودیت) ثبت شده در ورود به سیستم به عنوان یک پیام هشدار دهنده

همراه با این, ما می توانیم تعریف محلی مرحله متغیرها با استفاده از سیستم متغیر و همچنین ما می توانیم مجموعه ای از روش پارتیشن بندی و مرتب سازی عملیات.

[ad_2]

Source by Yogi Talakanti