آی بی ام اطلاعات سرور 8.X (DataStage): موازی ترانسفورماتور مرحله خواص

[ad_1]

DataStage: آنچه که ترانسفورماتور ،

DataStage فراهم می کند چندین مرحله برای بارگذاری داده ها به انبار داده ها یا data marts. مراحل طبقه بندی شده به طور کلی پایگاه داده, توسعه و Debug فایل پردازش زمان واقعی ، و ترانسفورماتور مرحله یک مرحله پردازش. ما کشف گزینه های مختلف در دسترس مانند اعدام حالت حفظ پارتیشن بندی.

مرحله خواص زبانه پیشرفته:

در Advanced tab, گزینه های زیر در دسترس به مجموعه.

  • اجرای حالت . مرحله اجرا می توانید در حالت موازی یا متوالی حالت. در حالت موازی داده ها پردازش توسط گره های موجود به عنوان مشخص شده در فایل پیکربندی و توسط هر گره محدودیت های مشخص شده بر روی زبانه پیشرفته. در حالت ترتیبی داده های پردازش شده توسط هادی گره.
  • Combinability حالت . این خودرو به طور پیش فرض است که اجازه می دهد تا WebSphere DataStage به ترکیب اپراتورها است که زمینه ساز موازی مراحل به طوری که آنها را اجرا در همین روند است که اگر آن معقول برای این نوع از مرحله.
  • حفظ پارتیشن بندی . این مجموعه به انتشار به طور پیش فرض این مجموعه و یا پاک پارتیشن بندی مطابق با آنچه در مرحله قبل تنظیم شده است. شما همچنین می توانید انتخاب کنید مجموعه یا روشن . اگر شما را انتخاب کنید مجموعه مرحله درخواست خواهد کرد که مرحله بعدی حفظ پارتیشن بندی به عنوان است.
  • گره استخر و محدودیت منابع . این گزینه را انتخاب کنید را محدود به اجرای موازی به گره استخر و یا استخر یا منبع استخر و یا استخرهای مشخص شده در شبکه. شبکه اجازه می دهد تا شما را به انتخاب از کشویی لیست جمعیت از فایل پیکربندی است.
  • گره نقشه محدودیت . این گزینه را انتخاب کنید را محدود به اجرای موازی به گره ها در یک تعریف گره نقشه. شما می توانید با تعریف یک گره نقشه با تایپ کردن گره اعداد به جعبه متن یا با کلیک کردن بر روی دکمه browse برای باز کردن گره های موجود در کادر محاوره ای و انتخاب گره از وجود دارد. شما به طور موثر تعریف یک گره جدید استخر برای این مرحله (در علاوه بر این به هر گره استخرهای تعریف شده در فایل پیکربندی).

خواص جانشین کلید Tab:

انتخاب نوع منبع به عنوان زمینه تخت فایل یا DBSequence

ترانسفورماتور مرحله: صفحه ورودی

پارتیشن بندی tab:

پارتیشن بندی برگه اجازه می دهد تا به شما برای مشخص کردن جزئیات بیشتر در مورد چگونه داده های ورودی را تقسیم یا جمع آوری هنگامی که ورودی به مرحله ترانسفورماتور. آن را نیز اجازه می دهد تا شما را به مشخص کنید که داده ها باید طبقه بندی شده اند در ورودی.

به طور پیش فرض ترانسفورماتور مرحله تلاش خواهد کرد برای حفظ پارتیشن بندی داده های ورودی و یا خود را با استفاده از روش پارتیشن بندی با توجه به آنچه در مرحله قبل در این کار دیکته.

پارتیشن بندی tab همچنین اجازه می دهد تا شما را به مشخص کنید که داده ها پس از رسیدن به در ورودی لینک ها باید طبقه بندی شده اند . مرتب کردن بر اساس است که همیشه انجام شده در اطلاعات پارتیشن . اگر مرحله پارتیشن بندی داده های ورودی مرتب رخ می دهد پس از پارتیشن بندی. اگر مرحله جمع آوری داده های مرتب رخ می دهد قبل از این مجموعه است. در دسترس بودن مرتب سازی بستگی به پارتیشن بندی روش انتخاب شده است.

  • انجام مرتب سازی بر اساس . انتخاب این مشخص است که داده ها در لینک باید طبقه بندی شده اند. انتخاب ستون یا ستون ها را به مرتب کردن بر اساس از موجود لیست.
  • پایدار . را انتخاب کنید اگر شما می خواهید برای حفظ قبلا مرتب شده مجموعه داده. این به طور پیش فرض است.
  • منحصر به فرد . انتخاب این مشخص است که اگر سوابق متعدد یکسان دارند مرتب سازی ارزش های کلیدی فقط یک رکورد را حفظ است. اگر پایدار مرتب کردن بر اساس است همچنین مجموعه اولین رکورد را حفظ است.

حفظ ترتیب :

را انتخاب کنید اگر شما می دانید که ردیف بودن ورودی به مرحله ترانسفورماتور دسته بندی شده اند و شما می خواهید برای حفظ ترتیب.

ترانسفورماتور مرحله است که مرحله بسیار مهم است و ما با استفاده از اغلب در طراحی در DataStage شغل. گزینه های مختلف در دسترس در مرحله همراه با گزینه های موجود برای تعریف متغیرهای محلی تماس روال و تبدیل و مشتقات این مرحله منحصر به فرد در دسترس مراحل در DataStage.

[ad_2]

Source by Yogi Talakanti