ابلاغ بخشنامه رسیدگی منصفانه به اتهامات سیاسی

[ad_1]

بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد

[ad_2]

Source link