احتمال ابتلا در تست‌های کرونا

[ad_1]

نسبت بالای مرگ‌ومیر کرونا در ایتالیا می‌تواند ناشی از هرم سنی جمعیت در آن کشور باشد که سالمندان فراوانی دارد. در ایتالیا بیش از ۷ درصد جمعیت در سنین بالای ۷۰ سال زیست می‌کنند، درحالی‌که این عدد در ایران معادل ۲ درصد است. همچنین در روز‌های اول ابتلا نیز ایتالیا چندان جدی با مساله مواجه نشد و همین رویکرد مرگ‌ومیر را در این کشور افزایش داد.

[ad_2]

Source link