ارائه سند6 صفحه‌ای آمریکا علیه ایران در شورای امنیت

[ad_1]

نماینده مستعفی دولت آمریکا در امور ایران گفت که کشورش قصد دارد سندی شش صفحه‌ای درباره تحریم‌های ایران را میان اعضای شورای امنیت توزیع کند.

[ad_2]

Source link