ارسال واکسن کرونا به سراسر جهان نیازمند ۸ هزار هواپیمای بوئینگ

[ad_1]

برای جابه‌جایی میزان کافی واکسن به سراسر جهان، دستکم به ۸ هزار هواپیمای جامبوجت (بوئینگ ۷۴۷) نیاز است.

[ad_2]

Source link