استاندار تهران: این روند ادامه یابد، دوباره محدودیت‌ها باز می‌گردد

[ad_1]

در استان تهران روی مدیریت بیماری کار می‌شود و اگر همکاری بشود امیدواری داریم مثل سایر استان‌ها در کنترل ویروس منحوس تلاش کنیم ولی اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند کار سخت می‌شود.

[ad_2]

Source link