اعتراض فعالان محیط زیستی به مالچ پاشی در خوزستان

[ad_1]

طبق اظهارات فعالان محیط زیستی گویا متولیان امر تعهدی سخت به اجرای کار ۵۰ ساله مالچ پاشی دارند و بر خلاف نظر کارشناسان محیط و فعالان محیط زیست که انجام مالچ پاشی را تأیید نمی‌کنند به این کار اصراری وافر دارند و شاید هم آن گونه که برخی می‌گویند مالچ پاشی برای مسئولان محیط زیست،دستوری است که باید انجام دهند. سکوت در برابر اعتراض حامیان محیط زیست از سوی مقامات استانی به ویژه استاندار آن هم درباره چنین موضوع مهمی خود می‌تواند تا حدی بر اهمیت منافع حامیان مالچ پاشی صحه بگذارد. به نظر می‌رسد برای حفظ دستاورد فعالان محیط زیستی در راستای توقف مالچ پاشی باید به رساتر شدن صدای این اعتراضات کمک کرد تا شاید توقف مالچ پاشی برای همیشه باشد و نکند باز در میان غوغای کرونا مالچ پاشی از جای دیگری آغاز شود و صدای اعتراض فعالان محیط زیستی شنیده نشود.

[ad_2]

Source link