اعلام جزییات آخرین تصمیم ارزی بانک مرکزی

[ad_1]

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شد.

[ad_2]

Source link