امکان فروش ۶۰ درصد سهام عدالت برای همه

[ad_1]

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور گفت: این هفته ۳۰ درصد بعدی سبد سهام عدالت قابل معامله است.

[ad_2]

Source link