امگا3 هم مي‌تواند خطر‌ساز باشد؟

[ad_1]

امگا3 هم ميتواند خطرساز باشد؟

نبايد فراموش
كنيم تغذيه مناسب اصل اول است ولي اگر به دلايلي تغذيه نتواند نيازهاي ما را تامين
كند، بحث مصرف مكمل
ها به ميان ميآيد. مصرف مكملهاي غذايي اغلب براي گروههاي سني بالاي 60 سال درنظر گرفته ميشود چون در اين شرايط بدن
خواه
ناخواه
با كمبودهايي مواجه است كه با تكيه صرف بر مصرف مواد
غذايي نميتواند آنها را تامين كند. مثلا بعد
از دهه پنجم زندگي، نياز بدن به ويتامين
D دو برابر
و بعد از 70 سالگي3 برابر مي
شود. بنابراين مصرف ويتامين Dيا كلسيم براي اين افراد
در اين شرايط يك نياز كاملا ضروري است. ولي به جرات مي
توان گفت كه هيچ ضرورتي در
مورد مصرف مكمل
هاي غذايي براي جوانان وجود ندارد مگر در شرايط خاص. من حتي در
موردمصرف مكملي مثل امگا3 كه مصرف آن در ميان نوجوانان و جوانان خيلي متداول شده
تاكيد چنداني ندارم، چون حتي مصرف بيش از اندازه اين مكمل هم مي
تواند مانند يك اكسيدكننده عمل كند و حتي سرطانزا هم باشد.

مصرف كلسيم بدون
ويتامين
Dهيچ اثري ندارد!

خيلي از افراد بهخصوص
ميانسالان به صلاح ديد خود و بدون مشورت با پزشك، مكمل كلسيم مصرف مي
كنند
و نمي
دانند اگر كلسيم همراه با
ويتامين
D نباشد، تقريبا هيچ اثري ندارد؛ چون عامل مهم در جذب كلسيم،
ويتامين
D است. بنابراين كسي كه قرص كلسيم ميخورد،
بايد مطمئن باشد در مكملش، ويتامين
D هم بهصورت
همزمان وجود دارد زيرا اين ويتامين
D است كه به جذب كلسيم كمك ميكند.
البته اين نكته نبايد از نظر دوربماند كه كمبود ويتامين
D و كلسيم، ارتباط بسيار
نزديكي با هم دارند. در مورد مصرف مكمل
هاي
كلسيم دانستن اين نكته ضروري است كه مكمل
هاي
كلسيم مي
توانند بر جذب عناصر
دو ظرفيتي ديگر مثل روي، مس و منيزيم تاثير بگذارند و روال عادي جذب آن
ها
را در بدن دچار مشكل كنند. اين تاثير هم به اين دليل است كه به
طور
كلي، عناصر دوظرفيتي با يكديگر تداخل دارند و جذب را مختل مي
كنند.

مصرف بيرويه آهن مانع جذب روي ميشود

خيلي از خانمها
به مصرف مكمل آهن در طولاني مدت گرايش دارند آن هم با اين توجيه كه كمبود آهن در
خانم
هاي ايراني ضرورت نياز به
اين مكمل را تشديد مي
كند!
غافل از اين
كه مصرف

طولاني مدت مكمل آهن در خانم
ها،
همان
قدر ميتواند
خطرساز باشد كه كمبود آن. مصرف طولاني مدت آهن، بدون اين
كه
نياز بدن به آن ثابت شده باشد نه تنها جذب روي را دچار مشكل مي
كند
بلكه مي
تواند مثل يك اكسيدكننده،
عمل و به زبان ساده
تر
خيلي از سلول
هاي بدن را دچار آسيب
كند. بنابراين نبايد ترديد داشت كه تعيين ميزان دقيق، مدت و شرايط مناسب مصرف يك
مكمل بايد متناسب با نياز هر شخص و تحت نظر متخصص تعريف شود چرا كه دوره مصرف هر
مكمل در چگونگي عملكرد آن بسيار تاثير
گذار
است. حتي اگر اين مكمل آهن باشد و شخص مورد نظر، بانوي ايراني كه براساس تحقيقات
مشكل كمبود آهن در او كاملا شايع است.


مكمل‌هاي
كلسيم مي‌توانند بر جذب عناصر دو ظرفيتي ديگر مثل
روي، مس و منيزيم تاثير بگذارند و روال عادي جذب آن‌ها را در
بدن دچار مشكل كنند. اين تاثير هم به اين دليل است كه به‌طور كلي،
عناصر دوظرفيتي با يكديگر تداخل دارند و جذب را مختل مي‌كنند.

مشاوره با متخصص
تغذيه يك ضرورت است

بعضي از داروها ميتوانند
بر جذب ويتامين
ها و مواد معدني اثر
منفي داشته باشند و از سوي ديگر، بعضي ديگر از مكمل
ها
مي
توانند در اثربخشي داروها
اختلال ايجاد كنند. به همين خاطر وقتي يك پزشك يامتخصص تغذيه مي
خواهد
براي بيمار يا مخاطبش، مكملي تجويز كند ابتدا يك شرح حال كامل از او مي
گيرد
تا بداند چه بيماري
هايي
دارد و چه داروهايي مصرف مي
كند.ما
با درنظر گرفتن اطلاعاتي كه از بيمار مي
گيريم
ساعت و ميزان مصرف مكمل
ها
را طوري براي او برنامه
ريزي
مي
كنيم كه تداخلي با داروهاي
مصرفي
اش پيش نيايد يا حداقل تداخل
ايجاد شود تا او بتواند با كمترين ميزان مصرف، بيشترين استفاده را از آن دارو يا
مكمل ببرد. درحالي
كه با انتخاب
خودسرانه و بدون درنظر گرفتن مشاوره پزشك يا متخصص تغذيه اين اتفاق نمي
افتد
و نتيجه هم چيزي نيست جز اثر
گذاري
معكوس ريزمغذي
ها بر سلامت جسماني
مصرف كننده.

منبع : مجله سیب سبز

[ad_2]

Source link