امید به درمان دختر چینی زنده شد

[ad_1]

برترین ها: پزشکان می گویند که شاید داستان غم انگیز دختر کوچک چینی که بدنش در پوششی از موهای ضخیم پنهان شده است  بتواند پایانی مثبت داشته باشد.پزشکان متخصص شانگهای این دختر 6 ساله را تحت درمان ویژه قرار داده اند به این امید که بتوانند او را به زندگی عادی بازگردانند.

به گزارش برترین ها او که نصف بیشتر بدنش زیر موهای سیاه و ضخیم پنهان است، مورد بی توجهی
والدین و آزار و اذیت سایر کودکان قرار گرفته و پزشکان امیدوارند که
بتوانند راهی برای بازگشت او به یک زندگی عادی پیدا کنند.

این دختر
کوچک دوساله بود که مادرش خانه را ترک کرد و مدتی بعد پدرش  او را به یک
شیرخوارگاه سپرد و هرگز برای بردنش بازنگشت. شش ماه بعد یکی از اقوام دور
برای بردن او اقدام کرد و وظیفه نگهداری از او را برعهده گرفت.

دختر
کوچک در حال حاضر تنها است و هیچ دوستی ندارد چون کودکان دیگر یا از او می
ترسند یا به او می خندند. درحال حاضر پزشکان دلیل واقعی این بیماری را نمی
دانند، ولی این بیماری به سندرم Hypertrichosis Universalis  شبیه است که
از هریک میلیارد نفر یک نفر به آن مبتلا می شوند.

[ad_2]

Source link