انتشار کلیپی از نیرو‌های امنیتی عراق جنجال به پا کرد

[ad_1]

دولت عراق امیدوار است با آزادی این نوجوان و اعلام برخورد با خاطیان و ملاقات شخصی نخست وزیر با حامد سعید، قضیه در افکار عمومی پایان یافته تلقی شود و آرامش به کشور بازگردد.

[ad_2]

Source link