انتقاد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اتهام‌زنی به خبرنگاران محیط زیست

[ad_1]

انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران طی نامه‌ای به سخنگوی دولت، رفتار مدیر روابط عمومی سازمان محیط زیست و ایراد اتهام به خبرنگاران این حوزه را مورد انتقاد داد.

[ad_2]

Source link