انواع بي‌اختياري‌ها را بشناسيد

[ad_1]

انواع بياختياريها
را بشناسيد

بياختياري
ادراري در شكل
هاي متفاوتي بروز
پيدا مي
كند و براساس چگونگي
بروز اين عارضه به 3 نوع متفاوت تقسيم مي
شود.

 •  بياختياري
  ادراري همراه با فوريت

 در اين حالت بيمار به محض اينكه
نياز به دستشويي رفتن پيدا مي
كند
دچار ريزش و دفع يك
باره
ادرار مي
شود بهطوري
كه حتي قادر به كنترل خود تا رسيدن به دستشويي نيست.

 •   
  بياختياري
  ادراري كامل

در اين شرايط احساس دفع
ادرار در فرد به
طور كامل از بين ميرود
و فرد بيمار در تمام ساعات شبانه روز در حالت خواب يا بيداري با مشكل بي
اختياري
ادرار

مواجه است.

 • بياختياري
  ادراري استرسي

اين نوع از بياختياري
شايع
ترين شكل اين عارضه است. در
اين شرايط بيمار در اثر افزايش فشار به شكم، ادرار خود را بي
اختيار
دفع مي
كند. در اين شرايط بيمار
باسرفه، عطسه، خنديدن، دويدن، ورزش كردن و وزنه سنگين بلند كردن دچار بي
اختياري
يا نشت ادرار مي
شود. اغلب بانوان بعد
از دوران بارداري، زايمان و يائسگي به اين نوع از بي
اختياري
مبتلا مي
شوند. بهطور
كلي عارضه بي
اختياري ادراري
استرسي در دوران يائسگي بسيار شايع است. در اين شرايط اين عارضه به
علت
فقدان هورمون استروژن بروز پيدا مي
كند
و از همين رو روزانه تعداد زيادي از خانم
هاي
يائسه با اين نوع بي
اختياري
ادراري براي درمان
به پزشك مراجعه ميكنند.

قابل درمان، بدون نياز به
جراحي!

بي
اختياري ادراري به معناي از دست دادن كنترل ارادي مثانه است. نشانه
هاي
اين عارضه هم مي
تواند از نشت خفيف ادرار تا خيس شدن غيرقابل كنترل متفاوت
باشد اما اين عارضه به هر شكل يا به هر دليلي كه ايجاد شود، قابل درمان است و بنا
به
علت ايجادكننده، روشهاي درماني متعددي براي درمان وجود دارد؛ روشهايي
مثل افيرا كه بدون نياز به عمل جراحي باز، تحمل درد، بي
هوشي و
حتي ذره
اي خونريزي در كمتر از 01 دقيقه مشكل بياختياري
ادراري را درمان مي
كند و بيمار را به زندگي عادي باز ميگرداند.
در حقيقت اورلوژيست بعد از انجام معاينات متعدد و انجام تست
هاي
لازم دليل اصلي ايجاد عارضه را شناسايي كرده و مشكل اصلي مثانه را درمان مي
كند.

مشكلات هميشه دائمي نيستند

شايعترين
دلايل بروز مشكل بي
اختياري
ادراري معمولا ضعف عضلات كف لگن به
علت
بارداري
هاي متعدد، زايمانهاي
دشوار و يائسگي است. البته دلايل
ديگري
هم در ايجاد اين عارضه در بانوان نقش دارند كه اغلب به
صورت
موقت و
گذار موجب بياختياري
ادراري مي
‌‌شوند دلايي مثل عفونتهاي
ادراري، واژينال يا يبوست. بنابراين اگر به
دنبال
اين عوارض به مشكل بي
اختياري
ادراري دچار شديد نبايد چندان نگران درمان باشيد چون در اين شرايط عامل ايجاد اين
عارضه موقتي و گذراست و بعد از درمان مشكل بي
اختياري
ادراري هم رفع مي
شود البته در اين
شرايط مراجعه به موقع به پزشك متخصص براي رفع و درمان اساسي مشكل يكي از نكات
ضروري است كه نبايد نسبت به آن بي
توجه
باشيد.

مهم ترين مرحله درمان چيست؟

وقتي مشكل بياختياري ادراري به ميان ميآيد تشخيص، مهمترين مرحله درمان است. در حقيقت تشخيص
دقيق نوع بي
اختياري ادراري مهمترين مسئله براي تجربه در درمان موفق
است. بنابراين در اين شرايط فرد بيمار بايد بدون اتلاف وقت به پزشك اورلوژيست
مراجعه كند و علائم را به
طور كامل براي پزشك توضيح دهد. در اين شرايط پزشك متخصص با
انجام تست
هاي مختلف از جمله نوار ادراري، نوار
مثانه، تست مارشال و… نوع بي
اختياري ادراري و درمان آن را مشخص ميكند و با درنظر گرفتن علت ايجاد آن به درمان
مناسب مي
پردازد. براي رفع اين عارضه درمانهاي مختلفي وجود دارد؛ درمانيهاي دارويي، درمانهاي فيزيوتراپي (تمرين عضلات كف لگن كه
عضلات ضعيف را قوي مي
كند)
و حتي ديگر درمان
هاي سرپايي براي استفاده از دستگاههاي افيرا، استيمي و… در پارهاي از موارد نيز با درمانهاي جراحي باز مشكل بياختياري ادراري كاملا درمان ميشود بنابراين با مراجعه به موقع و تشخيص
دقيق نوع عارضه، جاي نگراني
اي براي درمان باقي نميماند.

به بياختياري
ادراري مبتلا مي
شويد چون…

بياختياري
ادراري بسته به نوع آن بنا به دلايل مختلفي ايجاد مي
شود،
مثلا در مورد بي
اختياري دائمي كه در آن بيمار دائما در حال دفع ادرار است،
علت اصلي از بين رفتن عضلاتي است كه در كنترل ادرار مؤثرند. برداشتن رحم اغلب شايع
ترين
دليل از بين رفتن عضلات است كه باعث ايجاد حفره(سوراخي) بين حالب و واژن مي
شود كه
همين عارضه در دراز مدت مي
تواند منجربه بياختياري ادرار شود. در مورد علت بروز بياختياريهاي
استرسي كه شايع
ترين نوع بياختياريهاي ادراري هستند، ميتوان
به زايمان
هاي متعدد و سخت و جراحيهاي
لگني اشاره كرد. ضمن اين
كه فقدان كولاژنها و فاكتورها در بافت همبند هم از عوامل موثر در اين نوع
بي
اختياري هستند. در اين بين انسداد مجراي خروجي ادرار از
عوامل مؤثر در بي
اختياريهاي ادراري است. اين انسدادها بهتدريج
با افزايش فشار داخل مثانه باعث ضخيم شدن جدار مثانه مي
شوند،
در نتيجه انقباض مثانه از حالت كنترل خارج شده و به حالت كنترل نشده در مي
‌‌آيد كه
در نهايت بيمار دچار اختلال ادراري مي
شود. در برخي از موارد هم آزاد شدن محرك در سطح سلول باعث
تحريك گيرنده
هاي عضلاني مثانه ميشود كه بيشفعالي مثانه را بهدنبال دارد همچنين در برخياوقات
به
علت ضايعات نخاعي و سيستم اعصاب مركزي آنهم در
سطح بالا، اثر مهاري كه از قسمت
هاي فوقاني مغز روي مثانه وجود دارد و انقباض مثانه را
كنترل مي
كند، از بين ميرود و باعث بيشفعال شدن مثانه ميشود در نتيجه به اختلال بياختياري
ادراري منجر مي
شود. اشكال در بسته شدن مجاري ادراري هم يكي ديگر از عوامل
بي
اختياري ادراري است. در اين نوع اختلال بعد از دفع ادرار
مجاري ادرار و گردنه مثانه دائما باز مي
ماند. اين اختلال معمولا بهدليل
افزايش سن يا انجام اعمال جراحي ايجاد مي
شود.


نكته

با روش افيرا بدون نياز به
عمل جراحي باز، در كمتر از 10 دقيقه مشكل بي
اختياري
ادراري درمان مي
شود.

حتی
دختران هم مبتلا می شوند !

بياختياري ادراري معمولا در
ميان
سالي و
بعد از يائسگي در زنان بروز پيدا مي
كند، البته گاهي بانوان بعد از بارداري و زايمان بهعلت مشكلاتي كه در عضله كف
لگن و… به
وجود ميآيد هم به اين عارضه دچار ميشوند اما اخيرا بياختياري ادراري حتي در
دختران جوان هم مشاهده مي
شود. بررسيها نشان داد، شرايط عصبي و اوضاع نامناسب روحي، وسواس شديد، استرس
امتحان، ترس و مشكلات خانوادگي و… باعث شده تا بي
اختياري ادراري در دختران
جوان هم شيوع پيدا كند. بنابراين با وجود اين
كه طبق آمار موجود حدود 86
درصد زنان ميان
سال دچار مشكلات بياختياري، تكرر و سوزش ادرار هستند، ديگر نميتوان اين بيماري را صرفا
مختص به اين گروه از بانوان دانست چون احتمال بروز اين عارضه بنا به دلايلي كه
گفته شد، در دختران جوان هم وجود دارد اما در مورد اين گروه از مبتلايان نكته
اساسي اينجاست كه در شرايط سني پايين با مراجعه به موقع به پزشك اين عارضه به
سادگي قابل درمان است. به
خصوص اينكه مشورت با يك اورلوژيست در مراحل ابتدايي درمان، چه درمورد
دختران جوان و چه در مورد بانوان ميان
سال در بسياري موارد ميتواند، از جراحيهاي نابجا و غيرضروري جلوگيري كند. زيرا به جرات ميتوان گفت، با مراجعه به
موقع بيمار به پزشك، انجام دستورات او و مصرف به موقع داروها، بي
اختياري ادراري به سادگي
قابل درمان است.

فاكتور زمان را از دست ندهيد

مراجعه در مراحل اوليه ابتلا
به بيماري به پزشك متخصص براي درمان به موقع اختلال ادراري، يك نكته قابل تاكيد
است. در اغلب موارد بي
اختياري
ناشي از التهاب
هاي داخل مخاط است كه
مي
تواند بهصورت
مقطعي باعث ايجاد اين عارضه شود كه با تشخيص و درمان به موقع برطرف مي
شود،
درحالي
كه بيتوجهي
به اين عارضه
ها و درمان نشدن آنها
ابتلا به بي
اختياري‌‌هاي
ادراري دائمي را به
دنبال
داشته باشد. به
عنوان مثال عفونتهاي
ساده مثانه و بيماري
هاي
التهابي كه در داخل مثانه وجود دارد در صورت درمان نشدن به موقع مي
تواند
به ايجاد اختلال ادراري فوريتي منجر شود.

ورزش درمان درد شماست

درصورتي
كه بي
اختياري ادرار بهدليل ضعف عضلات يا حركات موزون مثانه باشد، انجام ورزشهاي
مناسب كه باعث تحريك عضلات اصلي مثانه و جداره شكم مي
شود،
باعث افزايش تدريجي قدرت عضلات و حفظ قوام ديواره مثانه مي
شود بهطوري كه
علائم بيماري به
تدريج رو به بهبود ميروند. در اين شرايط ورزشهاي لگني،
پياده
روي، شنا و فشار متقابل روي هر پا با هدف تقويت عضلات لگن و
جلوگيري از بي
اختياري ادراري به زنان توصيه ميشود.
البته اين ورزش
ها بايد كاملا با دقت و طبق توصيههاي پزشك
انجام شود، ضمنا بانواني كه ورزش
كردن را براي مبارزه با اين مشكل انتخاب ميكنند بايد
اين نكته را هم فراموش نكنند كه از انجام ورزش
هاي
سنگين به
دليل افزايش فشار بر كف لگن خودداري كنند. برخي از حركتهاي ديگر
ورزشي مثل درازو
نشست هم به سفت شدن عضلات قسمت زير جداره شكم منجر ميشود كه
بهتر است به
طور منظم و روزانه بهمدت 01 دقيقه تكرار شود همچنين انجام حركاتي كه همراه با
عضلات قسمت كمري باشد، هم باعث بهبود تخليه ادرار و رفع بي
اختياري
در بيمار مي
شود.

جراحي تنها راه درمان نيست!

بياختياريهاي
ادراري بسته به شكل، شدت و منطقه آناتومي درگير، درمان خاص
خودشان
را دارند و بر همين اساس گاهي
اوقات
درمان اين بي
اختياريها
به اعمال جراحي نياز پيدا مي
كند.
در بسياري از مواقع بي
اختياري
ادراري مي
تواند بهعلت
آسيب
هايي ناشي از زايمانهاي
مكرر يا زايمان
هاي سخت ايجاد شود كه
در اين صورت، نياز است به جز عواملي مانند عفونت ادراري، كاهش حجم مثانه، بيماري
هاي
التهابي و آلرژيك كه همگي مي
تواند
منجر به
شدت علائم بيماري
شود، علت
هاي ديگر هم مورد
بررسي قرار بگيرند. در اين شرايط بعد از اطمينان از در ميان نبودن علت
هاي
ديگر براي تقويت عضلات ناحيه لگن و مثانه، مي
توانيم
ورزش
هايي را براي بيمار توصيه
كنيم. انجام درست اين ورزش
ها،
مي
تواند به افزايش قدرت عضلات
ناحيه لگن و به
خصوص عضلات مثانه
منجر شود و در بسياري از موارد در بهبود تخليه ادرار و رفع علائم كمك
كننده
باشد اما بايد اين نكته را درنظر داشت كه حتما بررسي ساير علل در رفع بي
اختياري
ادرار ضروري است.

رژيم غذايي سرشار
از ويتامين
عضلات كف لگن را تقويت مي‌كند
و در نتيجه موجب جلوگيري از بي‌اختياري
ادراري مي‌شود.

 

منبع : مجله سیب سبز

[ad_2]

Source link