ایران: اطلاعات آژانس بی‌اعتبار است

[ad_1]

نماینده ایران در آژانس تصریح کرد، نیازی به گفتن نیست که هر اطلاعاتی که ادعا می‌شود از طریق به اصطلاح عملیات مخفی یا فعالیت‌های اطلاعاتی بدست می‌آید و هرگونه استفاده بعدی از آنها به عنوان مبنایی برای درخواست‌ها، مطابق با اساسنامه آژانس نبوده و در نتیجه، نباید هیچ جایگاهی در فرآیند فعالیت‌های راستی‌آزمایی داشته و به طور طبیعی هیچ تعهدی نیز برای ایران ایجاد نمی‌کنند.

[ad_2]

Source link