ایران خودرو پیشتاز تولید محصول داخلی با کیفیت

[ad_1]

نتایج گزارش شده از سوی شرکت‌های بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال گذشته بیانگر ثبات در رضایت مشتریان از کیفیت محصولات و بهبود ۴ درصدی نسبت به متوسط صنعت در شرایط سخت تحریمی است.

[ad_2]

Source link