اینجا تجمع آزاد است، راحت باشید!

[ad_1]

تعداد زیاد بازدیدکنندگان در فضای باز کاخ آنقدر زیاد است که اگر به فکر رعایت فاصله اجتماعی باشید، به راحتی از هر مسیری نمی‌توان عبور کرد و باید به دنبال مسیر‌های خلوت‌تری برای عبور و مرور بود، اما همین مسیر‌ها هم از افرادی که برای استراحت نشسته‌اند و ماسک خود را برداشته‌اند، پر است.

[ad_2]

Source link