بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی از ۱۷ خرداد؛ اولویت با ارشد ها

[ad_1]

دانشگاه‌ها برنامه‌هایی را ارائه داده‌اند که دانشجویان را بر اساس برنامه زمانی مشخص در خوابگاه‌ها توزیع کنند؛ بنابراین همه دانشجویان با یکدیگر در یک زمان مشخص در دانشگاه حضور نخواهند داشت.

[ad_2]

Source link