بازی ریسکی با ریسک بورس

[ad_1]

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ابزار‌های به کار گرفته شده برای حمایت از بازار طی یک ماه گذشته به گونه‌ای بوده که کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خرد را به قیمت افزایش ریسک ایجاد می‌کند.

[ad_2]

Source link