برای درج اعتبار دفترچه، به کارگزاری‌ها مراجعه نکنید

[ad_1]

از اول خرداد سال‌جاری بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی استان و افراد تحت تکفل آنان نیازی به مراجعه به کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین‌اجتماعی برای تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی نخواهد بود.

[ad_2]

Source link