به همسر مارک ویلموتس باختیم!

[ad_1]

با این پیشینه مختصر از کارهای قضائی‌ای که همسر ویلموتس انجام داده و از سال 1996 به این طرف با قراردادهای فوتبالی سروکار داشته، مشخص بود فدراسیون باید نگران همسر ویلموتس باشد؛ برخلاف ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اینکه او در پرونده‌های دیگر شکست خورده، کاترین اصلا پرونده دیگری نداشته و تمام‌و‌کمال خودش را وقف قراردادهای مارک ویلموتس کرده است.

[ad_2]

Source link