بورس تهران و سود ۳۰۰ درصدی تنها در ۹۲ روز

[ad_1]

با صعود ۲/ ۲ درصدی شاخص کل بورس تهران در نخستین روز کاری این هفته، بازده این نماگر از ابتدای سال ۹۹ تاکنون از ۳۰۰ درصد فراتر رفت.

[ad_2]

Source link