بیانیه بانک مرکزی درباره "گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز"

[ad_1]

بانک مرکزی در بیانیه خود با بیان علل تخصیص دلار 4200 تومانی، نوشت: در ارائه گزارش در این خصوص، لازم بود به تفکیک این دو مقطع زمانی و سیاست متفاوت دولت که بر حسب شرایط روز کشور در هر مقطع اتخاذ شد، توجه می شد.

[ad_2]

Source link