تأثیر معماری خانه‌ها بر خشونت‌های کرونایی

[ad_1]

در قوانین ایران و در منشور حقوق شهروندی هیچ اشاره‌ای به تعریف فضای امن و استاندارد هر فرد در منزل مسکونی نداریم. فقط در ماده ٧٣ حقوق شهروندی بیان شده است: حق شهروندان است که از مسکن ایمن و مناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌کند.

[ad_2]

Source link