تابوشکنی مرکل!

[ad_1]

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است که از یورو به‌عنوان پول مشترک استفاده می‌کنند. به گفته امانوئل مکرون، این اقدام برای حفظ یکپارچگی منطقه یورو ضروری است. آنگلا مرکل هم گفت: کمیسیون اروپا باید مبلغ مورد نظر را از بازار‌های مالی قرض بگیرد و کشور‌های عضو باید این بدهی را به تدریج از محل بودجه عمومی اتحادیه اروپا بازپرداخت کنند. این اقدام هر چند شامل کل کشور‌های بلوک است، اما بیشترین منفعت آن به کشور‌های ضعیف‌تر و فقیرتر می‌رسد.

[ad_2]

Source link