تجمع دستفروشان مقابل شهرداری تهران

[ad_1]

تعدادی از دستفروشان در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و اجازه نداشتن فعالیت به واسطه گسترش ویروس کرونا در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کردند.

[ad_2]

Source link