تحلیل علم الهدی از قصد آمریکا برای مذاکره با ایران

[ad_1]

اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد تا این که نجات عراق به دست ما بود، این مظالم بعدی به سر مردم عراق نمی‌آمد، چون امام فرمودند «جنگ تا رفع فتنه» و رفع فتنه این بود که نه تنها ما در جنگ پیروز شویم، عراق نیز نجات پیدا کند، از آنجا که امام قبل از رفع فتنه ملزم به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شدند، فرمودند من زهر نوشیدم، اما در زمانی بود که ما پیروز بودیم و بر دشمن مسلط شدیم، اما آمریکا در مذاکره‌اش می‌خواهد ما را تسلیم کند و آمریکا بر ما مسلط شود.

[ad_2]

Source link