تخمین قدرت انفجار بیروت از روی لباس عروس لبنانی!

[ad_1]

اکنون یک فیزیکدان به نام “لوئیس باتالها” می‌گوید می‌تواند با استفاده از میزان جابجایی لباس عروس، انرژی انفجار بیروت را محاسبه کند که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

[ad_2]

Source link