ترامپ: قصد داریم هزاران نفر را بازداشت کنیم

[ad_1]

ترامپ گروه های افراطی چپ گرا و آنارشیست ها را مسبب ناآرامی ها عنوان کرده و از قرار گرفتن گروه ضدفاشیستی آنتی فا در فهرست سازمان های تروریستی خبر داده است.

[ad_2]

Source link