تشکیل تیم‌های ضربت بسیج در محلات تهران

[ad_1]

سردار محمد یزدی گفت: در محلات مختلف تهران تیم‌های ضربت تشکیل شده است تا مقابل اراذل و اوباش و سایر مخلین امنیت مردم مقابله کنند.

[ad_2]

Source link