(تصاویر) آزادی ۱۰۰ زندانی طالبان

[ad_1]

نخستین گروه از زندانیان طالبان پس از توافق آمریکا با طالبان براساس دستور اشرف غنی رییس جمهور افغانستان از زندان آزاد شدند.

[ad_2]

Source link