(تصاویر) رزمایش پدافند زیستی سپاه تهران بزرگ

[ad_1]

رزمایش پدافند زیستی منتظران ظهور قرارگاه عملیاتی قدر سپاه تهران بزرگ عصر چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ با حضور نواحی مقاومت بسیج در منطقه شوش برگزار شد.

[ad_2]

Source link