(تصاویر) مراسم جشن ارتقاء درجه جنگجویان قبیله ماسایی

[ad_1]

قبیله ماسایی مراسم جشنی که در آن جنگجویان قبیله با ارتقا درجه به جمع بزرگان می پیوندند را برگزار کرد.

[ad_2]

Source link