(تصاویر) نقاهتگاه کرونایی ایران‌مال

[ad_1]

ایران‌مال در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی مرکز نمایشگاهی خود را به نقاهتگاه بیماران کرونایی اختصاص داده است و اکنون دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول پذیرش و درمان بیماران این مرکز است.مرکز مراقبتی ایران‌مال دراختیار بیمارانی است که دوران سخت بیماری کرونا را پشت سر گذاشته و برای گذراندن دوران نقاهت بیماری خود نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.

[ad_2]

Source link