(تصاویر) وضعیت بیمارستان‌های قم در روزهای فوق قرمز کرونایی

[ad_1]

در روزهایی که قم به شرایط فوق قرمز رسیده است، وضعیت بیمارستان های قم شلوغتر از گذشته است.

[ad_2]

Source link