(تصاویر) پرتاب ماهواره نور؛ نخستین ماهواره نظامی ایران توسط سپاه

[ad_1]

صبح امروز ماهواره نظامی ایران با نام نور توسط نیروی هوافضای سپاه و بوسیله ماهواره بر ۳ مرحله ای قاصد در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت.این اولین ماهواره نظامی ایران است که به فضا پرتاب شده است.

[ad_2]

Source link