(تصاویر) پیرترین مار دنیا بدون جفت تخم گذاشت!

[ad_1]


مارک ونر گفت: این‌که مار پیتون به صورت غیرجنسی تولیدمثل کند غیرعادی است اما نادر نیست و گاهی با اسپرم‌های ذخیره و به صورت تأخیری تولیدمثل می‌کنند.

[ad_2]

Source link