(تصاویر) گَوَرت، برج کبوتر و چهره تکرار نشدنی از آسمان

[ad_1]

شماری از ساکنین روستا، معتقدند بعضی از این برج‌ها لانه حدود ۲۰هزار کبوتر هم بوده‌اند. برج‌های کبوتر «روستای گَوَرت» به سه دوره، ایلخانی، صفوی و قاجاری تعلق دارند.

[ad_2]

Source link